Trong tiếng Việt, từ “đặc biệt” là một tính từ, có nghĩa là “khác hẳn những trường hợp thông thường về tính chất, chức năng hoặc mức độ”.Bài viết từ chuyên mục Mekoong Wiki với nhiều thông tin hữu ích sau đây mà Siêu Thị Mekoong muốn gửi tới bạn đọc về chủ đề Đặc biệt là gì? đặc biệt trong tiếng việt là gì?.

Có những khoảnh khắc đặc biệt nhất của cuộc sống hàng ngày Mekoong

Cụ thể, từ “đặc biệt” có thể được hiểu theo các nghĩa sau:

 • Khác biệt về tính chất: Ví dụ, một người có tính cách đặc biệt là người có tính cách khác hẳn với những người khác, không giống ai. Một món ăn đặc biệt là món ăn có hương vị khác hẳn với những món ăn thông thường.
 • Khác biệt về chức năng: Ví dụ, một công cụ đặc biệt là công cụ có chức năng khác hẳn với những công cụ thông thường, được sử dụng cho những mục đích đặc biệt. Một chương trình đặc biệt là chương trình có nội dung khác hẳn với những chương trình thông thường, được phát sóng vào những dịp đặc biệt.
 • Khác biệt về mức độ: Ví dụ, một thành tích đặc biệt là thành tích đạt được ở mức độ cao hơn hẳn những thành tích thông thường. Một tình cảm đặc biệt là tình cảm sâu sắc hơn hẳn những tình cảm thông thường.

Đặc biệt là gì?

“Đặc biệt” là một từ láy có nghĩa là khác hẳn những trường hợp thông thường về tính chất, chức năng hoặc mức độ. Nó thường được dùng để nhấn mạnh tính chất, chức năng hoặc mức độ khác biệt của một đối tượng, sự vật, hiện tượng nào đó.

Đặc biệt trong tiếng Việt là gì?

Trong tiếng Việt, “đặc biệt” có thể được dùng với nhiều nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh cụ thể.

 • Dùng làm tính từ

“Đặc biệt” được dùng làm tính từ để bổ sung, nhấn mạnh cho một tính từ khác, chỉ mức độ khác biệt cao hơn so với mức độ thông thường. Ví dụ:

 • “Một món quà đặc biệt” (món quà khác hẳn những món quà thông thường)
 • “Một ngày đặc biệt” (ngày có ý nghĩa quan trọng, không giống như những ngày bình thường)
 • “Một người đặc biệt” (người có những phẩm chất, năng lực vượt trội)
 • Dùng làm trạng từ

“Đặc biệt” được dùng làm trạng từ để bổ sung, nhấn mạnh cho một động từ, chỉ mức độ khác biệt cao hơn so với mức độ thông thường. Ví dụ:

 • “Cô ấy đặc biệt quan tâm đến tôi” (cô ấy quan tâm đến tôi nhiều hơn những người khác)
 • “Tôi đặc biệt thích màu xanh” (tôi thích màu xanh hơn những màu khác)
 • “Điều này đặc biệt quan trọng” (điều này quan trọng hơn những điều khác)
 • Dùng làm danh từ

“Đặc biệt” được dùng làm danh từ để chỉ một đối tượng, sự vật, hiện tượng khác hẳn những đối tượng, sự vật, hiện tượng thông thường. Ví dụ:

 • “Những điều đặc biệt” (những điều khác hẳn những điều thông thường)
 • “Một ngày đặc biệt” (một ngày có ý nghĩa quan trọng, không giống như những ngày bình thường)
 • “Một người đặc biệt” (người có những phẩm chất, năng lực vượt trội)

Một số ví dụ về cách sử dụng từ “đặc biệt” trong tiếng Việt

 • “Món quà này rất đặc biệt, vì nó là do chính tay bạn làm ra.”
 • “Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì đó là ngày sinh nhật của mẹ.”
 • “Anh ấy là một người đặc biệt, vì anh ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.”
 • “Tôi đặc biệt thích món ăn này, vì nó rất ngon.”
 • “Cô ấy đặc biệt quan tâm đến việc học tập, vì cô ấy muốn trở thành một bác sĩ.”

Kết luận

Từ “đặc biệt” là một từ có ý nghĩa quan trọng trong tiếng Việt. Nó có thể được dùng với nhiều nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh cụ thể. Việc hiểu rõ nghĩa của từ “đặc biệt” sẽ giúp chúng ta sử dụng từ này một cách chính xác và hiệu quả.

Bình luận

[viweb_comments_template]