Bảng giá khay inox đựng thực phẩm dùng trong nhà hàng buffet, công ty gia đình đa dạng mẫu mã, chiết khấu cực tốt khi mua số lượng lớn. Dưới đây là bảng báo giá chi tiết nhất chúng tôi tổng hợp gửi đến bạn tham khảo. Nếu cho nhu cầu đặt hàng bạn có thể nhấc máy gọi đến 0879071727

Bảng giá khay inox đựng thực phẩm chi tiết

STT Mã Hàng Tên sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá bán
(VNĐ)
1 1/1×25 Khay G/N 1/1xH25 Khay G/N 1/1xH25
Kích Thước: 530x327x25mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
151800
2 1/1×40 Khay G/N 1/1xH40 Khay G/N 1/1xH40
Kích Thước: 530x327x40mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
165000
3 1/1×65 Khay G/N 1/1xH65 Khay G/N 1/1xH65
Kích Thước: 530x327x65mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
174240
4 1/1x65LN Khay G/N 1/1xH65LN Khay G/N 1/1xH65 đục lỗ nhỏ
Kích Thước: 530x327x65mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
213840
5 1/1x65LL Khay G/N 1/1xH65LL Khay G/N 1/1xH65 đục lỗ lớn
Kích Thước: 530x327x65mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
213840
6 1/1×100 Khay G/N 1/1xH100 Khay G/N 1/1xH100
Kích Thước: 530x327x100mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
224400
7 1/1x100LN Khay G/N 1/1xH100LN Khay G/N 1/1xH100 đục lỗ nhỏ
Kích Thước: 530x327x100mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
271920
8 1/1x100LL Khay G/N 1/1xH100LL Khay G/N 1/1xH100 đục lỗ lớn
Kích Thước: 530x327x100mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
271920
9 1/1×150 Khay G/N 1/1xH150 Khay G/N 1/1×150
Kích Thước: 530x327x150mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
323400
10 1/1×200 Khay G/N 1/1xH200 Khay G/N 1/1xH200
Kích Thước: 530x327x200mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
389400
11 1/2×25 Khay G/N 1/2xH25 Khay G/N 1/2xH25
Kích Thước: 327x265x25mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
99000
12 1/2×40 Khay G/N 1/2xH40 Khay G/N 1/2xH40
Kích Thước: 327x265x40mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
104280
13 1/2×65 Khay G/N 1/2xH65 Khay G/N 1/2xH65
Kích Thước: 327x265x65mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
105600
14 1/2x65LN Khay G/N 1/2xH65LN Khay G/N 1/2xH65 đục lỗ nhỏ
Kích Thước: 327x265x65mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
129360
15 1/2x65LL Khay G/N 1/2xH65LL Khay G/N 1/2xH65 đục lỗ lớn
Kích Thước: 327x265x65mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
129360
16 1/2×100 Khay G/N 1/2xH100 Khay G/N 1/2xH100
Kích Thước: 327x265x100mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
147840
17 1/2x100LN Khay G/N 1/2xH100LN Khay G/N 1/2xH100 đục lỗ nhỏ
Kích Thước: 327x265x100mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
184800
18 1/2x100LL Khay G/N 1/2xH100LL Khay G/N 1/2xH100 đục lỗ lớn
Kích Thước: 327x265x100mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
184800
19 1/2×150 Khay G/N 1/2xH150 Khay G/N 1/2xH150
Kích Thước: 327x265x150mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
204600
20 1/2×200 Khay G/N 1/2xH200 Khay G/N 1/2xH200
Kích Thước: 327x265x200mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
257400
21 1/3×65 Khay G/N 1/3xH65 Khay G/N 1/3xH65
Kích Thước: 327x176x65mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
93720
22 1/3×100 Khay G/N 1/3xH100 Khay G/N 1/3xH100
Kích Thước: 327x176x100mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
118800
23 1/3×150 Khay G/N 1/3xH150 Khay G/N 1/3xH150
Kích Thước: 327x176x150mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
151800
24 1/4×65 Khay G/N 1/4xH65 Khay G/N 1/4xH65
Kích Thước: 265x164x65mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
88440
25 1/4×100 Khay G/N 1/4xH100 Khay G/N 1/4xH100
Kích Thước: 265x164x100mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
99000
26 1/4×150 Khay G/N 1/4xH150 Khay G/N 1/4xH150
Kích Thước: 265x164x150mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
145200
27 1/6×65 Khay G/N 1/6xH65 Khay G/N 1/6xH65
Kích Thước: 176x164x65mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
62040
28 1/6×100 Khay G/N 1/6xH100 Khay G/N 1/6xH100
Kích Thước: 176x164x100mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
75240
29 1/6×150 Khay G/N 1/6xH150 Khay G/N 1/6xH150
Kích Thước: 176x164x150mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
108240
30 1/9×65 Khay G/N 1/9xH65 Khay G/N 1/9xH65
Kích Thước: 176x109x65mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
52800
31 1/9×100 Khay G/N 1/9xH100 Khay G/N 1/9xH100
Kích Thước: 176x109x100mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
64680
32 1/9×150 Khay G/N 1/9xH150 Khay G/N 1/9xH150
Kích Thước: 176x109x150mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
91080
33 G/N 1/1 Khay G/N G/N H1/1 Nắp Khay G/N 1/1
Kích Thước: 530x327x25mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
125400
34 G/N 1/2 Khay G/N G/N H1/2 Nắp Khay G/N 1/2
Kích Thước: 327x265x25mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
92400
35 G/N 1/3 Khay G/N G/N H1/3 Nắp Khay G/N 1/3
Kích Thước: 327x176x25mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
66000
36 G/N 1/4 Khay G/N G/N H1/4 Nắp Khay G/N 1/4
Kích Thước: 265x164x25mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
52800
37 G/N 1/6 Khay G/N G/N H1/6 Nắp Khay G/N 1/6
Kích Thước: 176x164x25mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
43560
38 G/N 1/9 Khay G/N G/N H1/9 Nắp Khay G/N 1/9
Kích Thước: 176x109x25mm
Chất Liệu: Inox cao cấp, dày 0.7mm
Nhãn hiệu: DC
29040

Giá bên trên là giá bán lẻ chưa chiết khấu, nếu bạn mua số lượng lớn gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn báo giá chi tiết nhất qua số hotline: 09177430090879071727 

[section]

Tải ngay Báo giá khay inox đựng thực phẩm chiết khấu cao 2022

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[button text=”Báo giá qua zalo” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″ link=”https://zalo.me/0879071727″ target=”_blank”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[button text=”Báo giá khay inox 2022 ” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″ link=”https://mekoong.com/wp-content/uploads/2022/11/bang-gia-khay-inox-1.pdf” target=”_blank”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[button text=”Báo giá Số Điện Thoại” style=”shade” radius=”5″ depth=”3″ depth_hover=”5″ link=”tel:0879071727″ target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]

Trên đây là bảng giá khay inox đựng thực phẩm siêu rẻ của siêu thị gia dụng mekoong. Các dịch vụ được mekoong cung cấp theo bảng giá trên bao gồm:

  • Chính sách sỉ hàng gia dụng giá rẻ cho tạp hoá, của hàng bán lẻ gia dụng.
  • Dịch vụ quà tặng đồ gia dụng giá rẻ cho khách hàng doanh nghiệp, quà tặng khuyến mãi.
  • Dịch vụ set up đồ gia dụng nhà bếp quán ăn

Một số loại khay inox thường dùng trong nhà hàng khách sạn

Khay inox chữ nhật đựng thức ăn

khay inox đựng thức ăn

Khay đựng thức ăn inox có nắp

Khay đựng thức ăn inox có nắp

Khay inox đựng thực phẩm

Khay inox đựng thực phẩm

Khay inox 304 có nắp

Khay inox 304 có nắp

Khay inox đựng topping

Khay inox đựng topping

Khay inox đựng cơm

Khay inox đựng cơm

Khay inox loại lớn

Khay inox loại lớn

Khay inox sâu lòng

Khay inox sâu lòng

Bên trên tổng hợp bảng báo giá khay inox đựng thực phẩm, đựng topping, đựng cơm dùng trong các quán ăn, nhà hàng buffet, công ty, … Với cực tốt, đa dạng mẫu mã chỉ có tại Mekoong Siêu Thị hàng gia dụng chính hãng. Gọi ngay cho chúng tôi hoặc liên hệ:

  • Địa chỉ: 439 Đ. Cách Mạng Tháng 8 Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại:  0947836567- 0917743009 – 0879071727
  • Website: https://mekoong.com/

Bình luận

[viweb_comments_template]