Bộ 3 chén thủy tinh Luminarc Cosmos-10CM

Bộ 6 Chén thủy tinh Luminarc Sirocco Brown 12cm

Bộ 6 Chén thủy tinh Luminarc Diwali Romance Pink- 12cm

Bộ 6 chén thủy tinh Luminarc Harena 11.5cm

0879.07.17.27