Hiển thị tất cả 15 kết quả

Show sidebar

Muỗng Cơm – Ginkgo

Vá Soup Nhỏ – Ginkgo

13.800 VNĐ

Vá Cơm Tròn – Ginkgo

13.000 VNĐ

Thố Cơm Tròn Có Nắp 10″ – Ginkgo

130.000 VNĐ

Tô Xoắn 6″ – Ginkgo

27.700 VNĐ

Tô Bèo 6″ – Ginkgo

20.700 VNĐ

Tô Phở Cạn 7″ – Ginkgo

38.900 VNĐ

Tô Phở 6″ – Ginkgo

29.300 VNĐ

Dĩa Tương 3.5″ – Ginkgo

Chén Chấm 3.5″ – Ginkgo

10.000 VNĐ

Chén Cơm 4.5″ – Rice Bowl Ginkgo

20.000 VNĐ

Chén Cơm 4″ – Ginkgo

15.300 VNĐ

Dĩa Sâu 6″ – Ginkgo

19.000 VNĐ

Dĩa Cạn 6.5″ – Ginkgo

19.500 VNĐ

Dĩa Xoài Vuông 12″ – GinKgo

54.000 VNĐ