Rơ lưỡi xỏ ngón Hito – Vỉ 3 chiếc

Rơ lưỡi xỏ ngón silicon Upass kèm hộp đựng UP4002NX

Rơ lưỡi xỏ ngón silicon Upass kèm hộp đựng UP4002NH

Rơ lưỡi silicon Kuku KU5313

Gạc rơ lưỡi Baby Moby (50 miếng)

Nước rơ lưỡi Wesser 80g

Gạc vệ sinh răng miệng trẻ em Baby Bro

Gạc rơ lưỡi trẻ em

Gạc răng miệng Dr. Papie

Gạc răng miệng M’Smarty

0879.07.17.27