Quà Tân Gia Hổ Khát Vọng 16.8 cm – Trắng – Trang trí Vàng 24K