Combo 2 hộp sữa dê công thức DG-2 400g (6 – 36 tháng)

609.000 VNĐ

Combo 2 hộp sữa dê công thức DG-3 400g (Trên 2 tuổi)

549.000 VNĐ

Sữa dê công thức DG số 2 800g (6 – 36 tháng)

597.550 VNĐ

Sữa dê công thức DG-1 400g (0 – 6 tháng)

369.000 VNĐ

Sữa dê công thức DG-2 400g (6 – 36 tháng)

350.550 VNĐ

Sữa dê công thức DG-3 400g (Trên 2 tuổi)

315.400 VNĐ

Sữa dê HIKID 700g (1-9y)

650.000 VNĐ

Sữa dê Oli6 số 1 – 800g (0 – 6 tháng)

750.000 VNĐ

Sữa dê Oli6 số 2 – 800g (6 – 12 tháng)

750.000 VNĐ

Sữa dê Oli6 số 3 – 800g (1 – 3 tuổi)

750.000 VNĐ
Contact Me on Zalo