Sữa bột Friso Gold 4 1.4kg ( 2-6 tuổi)

672.000 VNĐ

Sữa bột Friso Gold 4 850g ( 2-6 tuổi)

509.000 VNĐ

Sữa bột Frisolac Gold 1 380g (0-6 Tháng)

259.000 VNĐ

Sữa bột Frisolac Gold 2 380g (6-12 Tháng)

263.000 VNĐ

Sữa bột Frisolac Gold 3 850g (1 -2 Tuổi)

529.000 VNĐ

Sữa Friso Gold Pro số 1 800g (0 – 6 tháng)

635.000 VNĐ

Sữa Friso Gold Pro số 2 800g (6 – 12 tháng)

574.000 VNĐ

Sữa Friso Gold Pro số 3 800g (1 – 3 tuổi)

559.000 VNĐ

Sữa Friso Gold Pro số 4 800g (3 – 6 tuổi)

555.000 VNĐ

Sữa Frisolac Gold 2 850g (6 – 12 tháng)

569.000 VNĐ

Sữa Frisolac Gold số 3 1,4kg ( 1- 2 tuổi)

799.000 VNĐ

Sữa Frisolac Gold số 3 400g (1 – 2 tuổi)

265.000 VNĐ

Sữa Frisolac số 1 850g ( 0 – 6 tháng)

581.000 VNĐ
Contact Me on Zalo