Theo đó, ông Đào Trọng Khôi – Chủ tịch Hội đồng quản trị, vừa hoàn tất việc bán ra 11,78% số cổ phần do ông này nắm giữ tại KKC. Sau giao dịch này, ông Khôi không còn nắm giữ cổ phiếu nào nữa.

Trong khi đó, ông Đoàn Trung Hà là Tổng giám đốc của KKC. Trước đó, ông Hà có tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ lớn hơn ông Khôi với 13,61% cổ phần của công ty này. Cũng như ông Khôi, ông Hà hiện cũng không còn là cổ đông của công ty nữa do đã bán hết số cổ phiếu nêu trên.

Động thái bán hết cổ phiếu của cả chủ tịch và tổng giám đốc diễn ra ngay sau khi KKC công bố báo cáo tài chính quý II chưa lâu.

Theo báo cáo tài chính chưa kiểm toán do công ty này công bố thì doanh thu thuần quý II đạt 126 tỷ đồng, tăng trưởng 45% so với cùng kỳ; doanh thu thuần lũy kế 6 tháng đạt 225 tỷ đồng, tăng trưởng 51%.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty quý II đạt 3,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 400 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đạt hơn 8,3 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ gần 5,3 tỷ đồng. Những thông tin được Mekoong sưu tập từ tin tức chia sẻ hay của Siêu Thị Mekoong.

Xem thêm: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/kkc-sau-cong-bo-thoat-lo-ca-chu-tich-va-tong-giam-doc-cung-ban-het-co-phieu-89692.html