Đại hội công đoàn cơ sở là một sự kiện quan trọng trong hệ thống tổ chức công đoàn tại Việt Nam. Đây là dịp để các nhân viên, lao động và người điều hành trong các cơ sở công nghiệp hay doanh nghiệp có thể tổ chức và tham gia bỏ phiếu để bầu ra các đại biểu cho đại hội cấp cao hơn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hướng dẫn tổ chức một đại hội công đoàn cơ sở.   Bài viết được Siêu Thị mekoong sưu tầm được chia sẻ trên chuyên Mục Kinh Nghiệm – Review về chủ đề Hướng dẫn đại hội công đoàn cấp cơ sở mới nhất.Hướng dẫn đại hội công đoàn cấp cơ sở mới nhất Mekoong

Đại hội công đoàn các cấp cơ sở là gì?

Đại hội công đoàn cấp cơ sở là một sự kiện quan trọng trong hoạt động của công đoàn tại Việt Nam. Đây là nơi các cán bộ công đoàn và đại diện cho người lao động trên địa bàn tập trung để thảo luận, đưa ra ý kiến, kiểm tra và đánh giá công tác công đoàn đã triển khai trong giai đoạn vừa qua.

Đại hội công đoàn cấp cơ sở thường được tổ chức định kỳ sau mỗi khoảng thời gian nhất định, thường là 3 năm. Để tổ chức đại hội, công đoàn cơ sở cần phải chuẩn bị các công tác liên quan, bao gồm lập danh sách đại biểu, chuẩn bị báo cáo tổng kết hoạt động của công đoàn, lập dự thảo chương trình và nội dung thảo luận để đưa ra cho các đại biểu.

Đại hội công đoàn các cấp cơ sở là gì?

Trong quá trình diễn ra đại hội, các đại biểu sẽ được nghe báo cáo tổng kết hoạt động của công đoàn trong giai đoạn vừa qua. Sau đó, các đại biểu sẽ được chia làm các nhóm để bàn luận về các vấn đề liên quan đến công tác công đoàn, đưa ra ý kiến và đề xuất giải pháp để giai đoạn tiếp theo hoạt động của công đoàn được hiệu quả hơn.

Mục tiêu chính của đại hội công đoàn cấp cơ sở là xây dựng, phát triển công đoàn cấp cơ sở, thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác công đoàn. Ngoài ra, đại hội còn nhằm đánh giá công tác của cấp uỷ, ban chỉ đạo công đoàn cấp trên và đề xuất giải pháp để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong hoạt động của công đoàn cấp cơ sở.

Tổ chức đại hội công đoàn cấp cơ sở là một nét đặc trưng của chế độ công sản Việt Nam. Đây là nơi mà người lao động được thể hiện quyền lợi, chủ động đóng góp ý kiến vào quá trình hoạt động của công đoàn. Từ đó, đại hội công đoàn cấp cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố, phát triển hệ thống công đoàn Việt Nam, góp phần xây dựng chính quyền nhân dân bảo vệ quyền lợi của người lao động.

CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đại hội công đoàn là một sự kiện quan trọng trong hoạt động của công đoàn các cấp. Đây là nơi đánh giá, tổng kết và quyết định phương hướng hoạt động của công đoàn trong tương lai. Do đó, việc tổ chức đại hội cần được thực hiện một cách khoa học, chuẩn bị kỹ càng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và dem lại hiệu quả cao cho công đoàn và người lao động.

CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 1. Chương trình nghị sự của đại hội công đoàn các cấp:
 • Chào cờ: Là hoạt động khai mạc của đại hội, là nơi tri ân những người đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, ghi nhận truyền thống đấu tranh của dân tộc ta.
 • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: Là nơi giới thiệu những đại biểu có mặt tại đại hội, thông tin về các đơn vị, cấp bậc, chức danh của các đại biểu để tạo sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.
 • Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu (nếu là đại hội đại biểu): Đây là công đoạn quan trọng để tạo ra sự phân chia rõ ràng và công bằng cho các vị trí quan trọng trong đại hội.
 • Diễn văn khai mạc: Là nơi diễn giải ý nghĩa, mục đích, nhiệm vụ của đại hội, tạo nên tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng giữa các đại biểu.
 • Thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội: Là công đoạn giúp tất cả các đại biểu hiểu rõ về quy trình, qui định và luật lệ trong đại hội.
 • Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu (nếu là đại hội đại biểu): Đây là công đoạn giúp tất cả các đại biểu thấu hiểu được những quy định và đánh giá tính phù hợp của từng đại biểu.
 • Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm kỳ tới: Đây là nơi tổng kết và đánh giá hoạt động của công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đưa ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tiếp theo.
 • Báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động của ban chấp hành đương nhiệm: Đây là công đoạn giúp đánh giá hiệu quả của ban chấp hành công đoàn đương nhiệm.
 • Đại biểu thảo luận các văn kiện của đại hội: Là nơi mở rộng các vấn đề để từ đó có được các quyết định hợp lý nhất cho công đoàn và người lao
 • Đại hội là một sự kiện quan trọng trong đời sống của các tổ chức, đặc biệt là các tổ chức công đoàn, đảng và chính quyền. Đây là một dịp để các đại biểu có thể thảo luận và quyết định về những vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của tổ chức.
 • Trong đại hội, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của các đại biểu là thảo luận và xem xét các văn kiện của đại hội. Các văn kiện này bao gồm các báo cáo về hoạt động của tổ chức trong khoảng thời gian qua, kế hoạch cho tương lai và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của tổ chức.

Sau khi thảo luận và xem xét các văn kiện của đại hội, các đại biểu sẽ có cơ hội để phát biểu về ý kiến của mình. Đại biểu công đoàn cấp trên, đại diện cấp ủy đảng, chính quyền và chuyên môn đều có thể được mời để phát biểu và chia sẻ quan điểm của mình về các vấn đề được thảo luận trong đại hội.

Sau khi các đại biểu đã phát biểu, tổ chức bầu cử sẽ được tiến hành để bầu ra các quản trị viên mới cho tổ chức. Các công việc trong quá trình bầu cử sẽ được thực hiện theo quy trình bầu cử của tổ chức.

Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ cần thiết, cuối cùng, đại hội sẽ thông qua nghị quyết. Nghị quyết là một tài liệu quan trọng quy định các quyết định và hướng dẫn cho các hoạt động của tổ chức trong tương lai.

Cuối cùng, để kết thúc đại hội, các đại biểu sẽ thực hiện lễ bế mạc, thường bao gồm buổi chào cờ. Đây là dịp để tất cả các đại biểu có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui sau khi hoàn thành một đại hội thành công.

Hướng dẫn cách thức giới thiệu ứng viên và tổ chức bỏ phiếu bầu cử cho Ban Chấp hành, vị trí Chủ tịch Công đoàn Cơ sở tại Đại hội.

Để thực hiện đúng quy trình trình giới thiệu nhân sự và bầu cử ban chấp hành, chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đề nghị các cấp công đoàn trực thuộc nghiên cứu và thực hiện Hướng dẫn số 28/HD-TLĐ ngày 24/6/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Hướng dẫn cách thức giới thiệu ứng viên và tổ chức bỏ phiếu bầu cử cho Ban Chấp hành, vị trí Chủ tịch Công đoàn Cơ sở tại Đại hội.

Theo đó, quy trình giới thiệu nhân sự trước đại hội được thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Lấy ý kiến giới thiệu nhân sự của đoàn viên. Ban chấp hành công đoàn cơ sở khóa đương nhiệm phân bổ số lượng và cơ cấu nhân sự để giới thiệu cho đoàn viên có tham gia phiếu giới thiệu nhân sự bầu cử ban chấp hành và chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội. Hai hình thức thực hiện là tổ chức hội nghị toàn thể đoàn viên ở tổ công đoàn hoặc ban hành công đoàn cơ sở phát biểu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự trực tiếp của đoàn viên.

Bước 2: Lấy phiếu giới thiệu nhân sự ủy viên ban chấp hành, chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở bầu tại đại hội của ủy viên ban chấp hành đương nhiệm. Ban Chấp hành khóa đương nhiệm triệu tập hội nghị ban chấp hành để phổ biến, quán triệt chủ trương tiến hành đại hội, phương hướng cấu tạo ban chấp hành khóa mới, kế hoạch và quy trình giới thiệu nhân sự…

Bước 3: Xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền và niêm yết công khai danh sách giới thiệu nhân sự. Ban chấp hành công đoàn cơ sở báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy đảng cùng cấp, công đoàn cấp trên trực tiếp. Đồng thời, niêm yết công khai danh sách giới thiệu nhân sự bầu cử ban chấp hành, nhân sự giới thiệu bầu cử chủ tịch công đoàn cơ sở để đoàn viên biết trước ngày khai mạc đại hội ít nhất 5 ngày làm việc.

Bên cạnh quy trình giới thiệu nhân sự trước đại hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng hướng dẫn chi tiết về công tác bầu cử tại đại hội. Công việc bầu cử tại đại hội có thể lựa chọn một trong hai trường hợp sau: (i) Thực hiện công tác nhân sự và bầu cử ban chấp hành trước sau đó thực hiện công tác nhân sự và bầu cử chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở; (ii) Thực hiện đồng thời công tác nhân sự và bầu cử ban chấp hành, chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở.

Việc bầu ban thường vụ, chức danh phó chủ tịch và ủy ban kiểm tra là các hoạt động quan trọng được thực hiện trong hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, theo quy định tại Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Các chức danh của ủy ban kiểm tra bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch và các thành viên. Ủy ban kiểm tra có trách nhiệm giám sát và kiểm tra hoạt động của công đoàn cơ sở, đảm bảo rằng các hoạt động này được thực hiện đúng quy định và giúp bảo vệ quyền lợi của các thành viên trong công đoàn.

Căn cứ vào các nội dung được quy định tại Hướng dẫn số 28/HD-TLĐ ngày 24/6/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn có trách nhiệm hướng dẫn và hỗ trợ công đoàn cơ sở trong việc bầu chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội khi có yêu cầu.

Nếu công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp muốn thực hiện bầu cử trực tiếp, thì chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội phải xin ý kiến cấp ủy đồng cấp trước khi thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự. Điều này giúp đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch trong quá trình bầu cử, cũng như tránh các tranh chấp và vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, việc thực hiện các hoạt động này còn giúp cho công đoàn cơ sở có được một Ban Chấp hành và ủy ban kiểm tra chất lượng, có khả năng giám sát và đưa ra các quyết định quan trọng để bảo vệ quyền lợi của người lao động. Từ đó, giúp cải thiện môi trường làm việc và đem lại sự công bằng cho toàn thể các thành viên trong công đoàn.

Một số lưu ý trong quá trình tổ chức đại hội

Một số lưu ý trong quá trình tổ chức đại hội

 Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội

Trong công đoàn cấp nào thì đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký đại hội cũng được bầu ra từ đại hội công đoàn của cấp đó. Tuy nhiên, nếu đại hội toàn thể của một Công đoàn cấp trung ương, tỉnh hoặc thành phố có ít hơn 10 đại biểu, thì không cần thiết phải bầu đoàn Chủ tịch đại hội mà nên chỉ bầu một người điều hành đại đội (và nên bầu Chủ tịch công đoàn đương nhiệm cho vị trí này).

Thể thức bầu đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký đại hội như sau: Ban chấp hành công đoàn cấp triệu tập đại hội để thảo luận về số lượng, cơ cấu, thành phần và danh sách của đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký đại hội. Nếu có ý kiến không đồng ý về một hay nhiều thành viên trong danh sách giới thiệu đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký đại hội thì đại hội sẽ thảo luận và giới thiệu người khác bổ sung. Việc bầu đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký được thực hiện bằng cách biểu quyết giơ tay tại đại hội và phải được đa số đại biểu tán thành (có thể biểu quyết thông qua một lần cho cả tập thể hoặc thông qua từng người).

Vị trí của đoàn Chủ tịch đại hội là rất quan trọng trong công đoàn. Đoàn Chủ tịch đại hội sẽ giúp cho đại hội được tổ chức tốt hơn và các vấn đề liên quan đến công đoàn được giải quyết một cách hiệu quả hơn. Vì vậy, việc bầu đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký đại hội là rất quan trọng và nên được thực hiện một cách cẩn thận để đảm bảo tính công bằng và minh bạch.

       Lưu ý về đại biểu mời tham gia đoàn chủ tịch đại hội

Đại hội là một sự kiện quan trọng trong hoạt động của một tổ chức, liên minh hoặc cộng đồng. Để đảm bảo sự thành công của đại hội, việc lựa chọn đại biểu và xây dựng đoàn chủ tịch đại hội là rất quan trọng. Vì vậy, các thành viên của đoàn chủ tịch đại hội được coi là những đại biểu chính thức của đại hội.

Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, tổ chức đại hội có thể mời những đại biểu danh dự tham gia đoàn chủ tịch. Đại biểu danh dự được xem là những người có uy tín và đóng góp tích cực cho hoạt động của tổ chức, liên minh hoặc cộng đồng. Tuy nhiên, họ không trực tiếp tham gia điều hành đại hội.

Về số lượng, theo quy định, tổng số thành viên đoàn chủ tịch đại hội không quá một phần năm (1/5) tổng số thành viên. Do đó, số lượng đại biểu danh dự tham gia đoàn chủ tịch cũng không vượt quá một phần năm (1/5) tổng số thành viên đoàn.

Điều này giúp đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả của đoàn chủ tịch đại hội. Ngoài ra, việc mời đại biểu danh dự cần được thực hiện một cách công bằng và minh bạch để tránh những tranh chấp không đáng có.

 Bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu

Trong quá trình tổ chức đại hội công đoàn, việc bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu là một trong những bước quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và demokratic trong việc lựa chọn đại biểu tham gia đại hội. Ban thẩm tra tư cách đại biểu sẽ có nhiệm vụ kiểm tra và xác nhận rằng các đại biểu được chọn tham gia đại hội đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và điều kiện để trở thành đại biểu.

Theo quy định, Ban thẩm tra tư cách đại biểu được bầu ra bởi đại hội công đoàn cấp tương ứng. Các thành viên của ban phải là đại biểu chính thức của đại hội, có kiến thức và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan để có thể đánh giá xét duyệt tốt hơn về tư cách đại biểu.

Trước khi bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban Chấp hành công đoàn cấp đã có nhiệm vụ triệu tập đại hội và dự kiến về số lượng, cơ cấu, thành phần và danh sách Ban thẩm tra tư cách đại biểu từ các đại biểu chính thức của đại hội. Sau đó, Ban Tổ chức đại hội sẽ trình danh sách Ban thẩm tra tư cách đại biểu do Ban Chấp hành công đoàn chuẩn bị để đại hội thảo luận và thông qua.

Tuy nhiên, trong trường hợp có ý kiến không đồng tình hoặc không tán thành với một hay nhiều thành viên trong danh sách dự kiến Ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội thì đại hội có quyền giới thiệu người khác bổ sung vào danh sách này và thông qua bằng biểu quyết giơ tay. Biểu quyết này có thể được thực hiện một lần cho toàn thể đại hội hoặc từng người theo quy định.

Việc bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu là một quá trình quan trọng và cần được thực hiện đúng quy trình để đảm bảo tính minh bạch, kỷ luật và công bằng trong việc lựa chọn đại biểu đại hội. Việc có Ban thẩm tra tư cách đại biểu sẽ giúp cho việc chọn lựa đại biểu trở nên chuyên nghiệp hơn và đáp ứng được yêu cầu của công tác công đoàn.

Bầu ban bầu cử

 Bầu ban bầu cử là quá trình bầu ra một nhóm đại biểu chính thức trong đại hội hoặc hội nghị công đoàn cấp nào đó. Về phương thức bỏ phiếu, việc bầu ban bầu cử được thực hiện bằng cách sử dụng biểu quyết giơ tay.

Ban bầu cử bao gồm các thành viên chính thức được bầu ra từ đại hội hoặc hội nghị, và không có tên trong danh sách bầu cử. Các thành viên này sẽ được xem là đại diện cho đại hội hoặc hội nghị để tham gia vào các quá trình lựa chọn và ra quyết định cho các vấn đề quan trọng.

Để bầu ra ban bầu cử, đoàn chủ tịch của đại hội hoặc hội nghị sẽ giới thiệu các ứng viên và đề xuất danh sách ban bầu cử. Sau đó, các thành viên tham dự đại hội hoặc hội nghị sẽ thông qua danh sách này thông qua biểu quyết giơ tay.

Với mỗi thành viên của đại hội hoặc hội nghị, họ có thể biểu quyết thông qua một lần cả tập thể hoặc thông qua từng người. Nếu có ý kiến không tán thành về một hoặc nhiều thành viên trong danh sách ban bầu cử, đại hội hoặc hội nghị sẽ được quyền giới thiệu người khác để bổ sung vào danh sách và thông qua bằng biểu quyết giơ tay.

Việc bầu ban bầu cử là một quá trình quan trọng và đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý các hoạt động của đại hội hoặc hội nghị công đoàn. Nó cũng đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra sẽ được thực hiện đầy đủ và có tính minh bạch cao.

Bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

Bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên là một quá trình rất quan trọng trong hoạt động của các tổ chức công đoàn ở Việt Nam. Đây là một cơ hội để các đại biểu được bầu cử và có thể tham gia đại hội công đoàn cấp trên để đưa ra những ý kiến, đề xuất và phản ánh ý kiến của các cấp công đoàn cơ sở.

Theo quy định, đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên phải được bầu cử bằng nguyên tắc bỏ phiếu kín thông qua đại hội hoặc hội nghị công đoàn. Người trúng cử phải đạt được quá 1/2 (một phần hai) số phiếu so với số phiếu thu được. Điều này đảm bảo rằng người được bầu có sự ủng hộ cao từ các cấp công đoàn cơ sở.

Nếu như không có đủ số lượng đại biểu chính thức đi dự đại hội công đoàn cấp trên, đại hội hoặc hội nghị sẽ bầu đại biểu dự khuyết để thay thế. Việc bầu đại biểu dự khuyết phải được thông báo trước khi khai mạc đại hội và không được thay đổi trong suốt quá trình diễn ra đại hội. Số lượng đại biểu dự khuyết được quyết định bởi đại hội hoặc hội nghị.

Cách bầu đại biểu dự khuyết có thể là bầu riêng đại biểu dự khuyết hoặc xin ý kiến từ đại hội hoặc hội nghị để bầu người có số phiếu quá 1/2 liền kề với người đã trúng cử đại biểu chính thức. Nếu số lượng đại biểu dự khuyết chưa đủ theo quyết định của đại hội hoặc hội nghị, sẽ tiếp tục bầu nữa hay không là do đại hội hoặc hội nghị quyết định.

Nguyên tắc bầu cử ban chấp hành công đoàn các cấp

 Nguyên tắc bầu cử ban chấp hành công đoàn các cấp là một quy trình quan trọng để bầu ra người đại diện có trách nhiệm và năng lực trong việc quản lý, đại diện cho những quyền lợi của người lao động. Việc bầu cử ban chấp hành công đoàn các cấp được thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu kín, tức là người bầu sẽ không tiết lộ lựa chọn của mình cho ai khác.

Để thực hiện việc bầu cử, danh sách bầu cử sẽ được in trong phiếu bầu. Phiếu bầu cử phải ghi rõ họ tên, chức vụ và đơn vị công tác của từng ứng cử viên. Thứ tự của danh sách bầu có thể xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt (A, B, C…) cho toàn danh sách bầu hoặc xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt (A, B, C…) theo khối công tác để đại biểu dễ lựa chọn.

Trong trường hợp số lượng cử tri ít và được đại hội nhất trí, phiếu bầu viết tay có thể được sử dụng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Mọi phiếu bầu cần phải có dấu của ban chấp hành công đoàn cấp triệu tập đại hội ở góc trái phía trên để đảm bảo tính hợp pháp và tránh tình trạng giả mạo hay làm sai lệch kết quả bầu cử. Đối với các đại hội công đoàn bộ phận, phiếu bầu sẽ được đánh dấu bằng dấu của ban chấp hành công đoàn cơ sở.

Như vậy, nguyên tắc bầu cử ban chấp hành công đoàn các cấp rất quan trọng trong việc thực hiện quyền lợi cho người lao động. Vì vậy, cần phải tuân thủ đầy đủ các quy định và thực hiện đúng quy trình bầu cử để đảm bảo tính minh bạch, công bằng, và trách nhiệm đối với những người được bầu làm đại diện cho người lao động.

Hướng dẫn đại hội công đoàn cơ sở 2023-2028

Hướng dẫn đại hội công đoàn cơ sở 2023-2028 là tài liệu chính thức hướng dẫn các hoạt động của đại hội công đoàn cơ sở trong giai đoạn từ 2023 đến 2028. Đây là một cuộc tổng tuyển cử quan trọng, nơi các nhân viên và người lao động trong tổ chức có thể bầu ra lãnh đạo mới cho Công đoàn cơ sở trong 5 năm tới.

Trước khi tiến hành tổ chức đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cần chuẩn bị kỹ càng để đảm bảo việc tổ chức được suôn sẻ, đầy đủ và hiệu quả. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành là triển khai các bước sau đây:

Hướng dẫn đại hội công đoàn cơ sở 2023-2028

Bước 1: Chuẩn bị cơ bản Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nên chuẩn bị sử dụng các biểu mẫu đăng ký ứng cử và tài sản, các quy định về bầu cử, phương pháp bỏ phiếu, cách tính số phiếu được bỏ vào bình chọn và chi tiết các yêu cầu khác cho đại hội. Đồng thời, Ban Chấp hành cần chuẩn bị danh sách các ứng viên và các đại biểu để tham gia đại hội.

Bước 2: Quảng cáo và tuyên truyền Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nên phát triển kế hoạch quảng cáo và tuyên truyền cho đại hội. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các công cụ như băng rôn, tờ rơi, email, thông báo trên website và các phương tiện khác để thông báo về đại hội và giới thiệu các ứng viên.

Bước 3: Khảo sát ý kiến của nhân viên và người lao động Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cần tổ chức cuộc khảo sát ý kiến của nhân viên và người lao động để hiểu được các nhu cầu và mong muốn của họ. Khảo sát này sẽ giúp Ban Chấp hành đưa ra các kế hoạch cho đại hội và lãnh đạo mới sẽ được chọn.

Bước 4: Tổ chức đại hội Đại hội công đoàn cơ sở là một cuộc họp quan trọng nơi các thành viên trong tổ chức sẽ bầu ra lãnh đạo mới cho Công đoàn cơ sở trong 5 năm tới. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nên chuẩn bị một kế hoạch tổ chức chi tiết để đảm bảo việc tổ chức đại hội suôn sẻ và hiệu quả.

Bước 5: Đánh giá và lập kế hoạch Sau khi đại hội kết thúc, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cần đánh giá kết quả của đại hội và lập kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Việc đánh giá này có thể bao gồm việc xem xét các nhu cầu và mong muốn của nhân viên và người lao động, đánh giá hiệu quả của các chi đoàn cấp cơ sở.

Đại hội công đoàn là sự kiện quan trọng được diễn ra hàng năm tại Việt Nam, nhằm bầu ra các lãnh đạo và định hướng phát triển cho công đoàn trong thời gian tới. Đại hội công đoàn cấp tỉnh, ngành trung ương và tương đương thường có nhiệm kỳ 5 năm, trong đó, đại hội công đoàn Việt Nam được tổ chức mỗi năm và có nhiệm kỳ 1 năm.

Trong quá trình chuẩn bị cho đại hội công đoàn, việc xây dựng hồ sơ nhân sự là rất quan trọng để đảm bảo tính trung thực, chính xác và đầy đủ của thông tin được cung cấp. Hồ sơ nhân sự đại hội công đoàn cấp tỉnh, ngành trung ương và tương đương phải đáp ứng một số điều kiện quan trọng sau:

 1. Khai trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung: Hồ sơ nhân sự phải được lập trình khai báo đầy đủ thông tin về các ứng viên đại diện cho các cấp công đoàn. Thông tin này bao gồm tên tuổi, giới tính, hộ khẩu thường trú, nơi công tác, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc và các thành tích đã đạt được. Tất cả thông tin này phải khai báo đầy đủ và chính xác.
 1. Được cấp có thẩm quyền xác nhận (hoặc chứng thực) theo quy định: Hồ sơ nhân sự phải được cấp có thẩm quyền xác nhận (hoặc chứng thực) theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính chính xác của thông tin. Căn cứ vào hồ sơ này, ban tổ chức đại hội công đoàn có thể đánh giá được năng lực, kinh nghiệm và phẩm chất của các ứng viên.
 1. Gửi đề án, hồ sơ nhân sự ban chấp hành, ủy ban kiểm tra trước 30 ngày làm việc tính đến thời điểm dự kiến khai mạc đại hội: Công đoàn cấp dưới phải gửi đề án, hồ sơ nhân sự ban chấp hành, ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2023-2028 lên công đoàn cấp trên ít nhất trước 30 ngày làm việc tính đến thời điểm dự kiến khai mạc đại hội. Điều này giúp cho ban tổ chức đại hội có thể chuẩn bị tốt hơn và tiến hành thẩm định cũng như xác minh các thông tin được cung cấp trong hồ sơ.
 1. Gửi bản mềm được lưu trữ trong USB và được bảo mật theo quy định: Ngoài việc gửi hồ sơ qua đường văn thư, công đoàn cấp dưới cần đảm bảo lưu trữ bản mềm của hồ sơ trong USB và được bảo mật theo quy định để phòng tránh các sự cố xảy ra trong quá trình truyền tải thông tin.

Vì vậy, việc xây dựng hồ sơ nhân sự cho đại hội công đoàn là rất quan trọng. Nó không chỉ đảm bảo tính chính xác của thông tin mà còn giúp cho ban tổ chức đại hội có thể tiến hành thẩm định và xác minh các thông tin để đánh giá.

Bình luận

Chưa có bình luận nào !