Cách xây dựng kịch bản đại hội công đoàn cơ sở dễ dàng triển khai. Đại hội công đoàn cơ sở là một sự kiện quan trọng, là dịp để đánh giá hoạt động của công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Do đó, việc xây dựng kịch bản đại hội cần được thực hiện một cách cẩn thận, chu đáo. Bài viết được Siêu Thị mekoong sưu tầm được chia sẻ trên chuyên Mục Kinh Nghiệm – Review Cách xây dựng kịch bản đại hội công đoàn cơ sở dễ dàng triển khai. 

Cách xây dựng kịch bản đại hội công đoàn cơ sở dễ dàng triển khai Mekoong

Để xây dựng kịch bản đại hội công đoàn cơ sở, cần thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Xác định mục tiêu, nội dung đại hội

Trước khi xây dựng kịch bản, cần xác định rõ mục tiêu, nội dung đại hội. Mục tiêu của đại hội là gì? Nội dung đại hội bao gồm những gì? Khi xác định được rõ mục tiêu, nội dung đại hội, sẽ giúp cho việc xây dựng kịch bản được thuận lợi, dễ dàng hơn.

 • Bước 2: Phân chia thời gian cho từng nội dung

Sau khi xác định được mục tiêu, nội dung đại hội, cần phân chia thời gian cho từng nội dung. Thời gian cho từng nội dung cần được phân chia hợp lý, đảm bảo cho đại hội diễn ra đúng tiến độ, không bị kéo dài quá lâu.

 • Bước 3: Lập danh sách các đại biểu tham dự

Cần lập danh sách các đại biểu tham dự đại hội. Danh sách đại biểu cần được lập đầy đủ, chính xác, bao gồm các thông tin như: họ tên, chức vụ, đơn vị công tác,…

 • Bước 4: Lựa chọn địa điểm tổ chức đại hội

Cần lựa chọn địa điểm tổ chức đại hội phù hợp, đảm bảo đủ chỗ cho các đại biểu tham dự. Địa điểm tổ chức đại hội cần có đầy đủ trang thiết bị, âm thanh, ánh sáng,… để phục vụ cho đại hội.

 • Bước 5: Lập kế hoạch chi tiết cho từng nội dung

Cần lập kế hoạch chi tiết cho từng nội dung của đại hội. Kế hoạch cần bao gồm các thông tin như: thời gian, nội dung, người thực hiện,…

Dưới đây là một số nội dung cần có trong kịch bản đại hội công đoàn cơ sở:

 • Phần nghi lễ

Phần nghi lễ bao gồm các nội dung như:

 • Chào cờ
 • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
 • Phát biểu khai mạc đại hội
 • Bầu đoàn chủ tịch, thư ký đại hội
 • Phần báo cáo

Phần báo cáo bao gồm các nội dung như:

 • Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua
 • Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ vừa qua
 • Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ tới
 • Phần thảo luận

Phần thảo luận là dịp để các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận về các nội dung báo cáo.

 • Phần biểu quyết

Phần biểu quyết là dịp để các đại biểu tham gia biểu quyết các nội dung quan trọng của đại hội như:

 • Bầu ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới
 • Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên
 • Phần bế mạc

Phần bế mạc bao gồm các nội dung như:

 • Phát biểu bế mạc đại hội
 • Bế mạc đại hội

Khi xây dựng kịch bản đại hội công đoàn cơ sở, cần lưu ý một số điểm sau:

 • Kịch bản cần được xây dựng một cách khoa học, logic, đảm bảo cho đại hội diễn ra đúng tiến độ, không bị kéo dài quá lâu.
 • Kịch bản cần được phù hợp với thực tế của đơn vị, đảm bảo nội dung của đại hội sát với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị.
 • Kịch bản cần được thể hiện một cách rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo các đại biểu tham dự đại hội có thể nắm bắt được nội dung của đại hội.

Với những hướng dẫn trên, hy vọng sẽ giúp cho các bạn xây dựng được kịch bản đại hội công đoàn cơ sở một cách chu đáo, hoàn hảo.

kịch bản đại hội công đoàn cơ sở

Kịch bản đại hội công đoàn cơ sở

Ngày, tháng, năm: 20/07/2023

Địa điểm: Hội trường công ty

Thời gian: 8h00 – 12h00

Chủ đề: Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2027

Dự kiến số lượng đại biểu: 100 người

Ban tổ chức:

 • Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn A
 • Phó chủ tịch: Bà Nguyễn Thị B
 • Thư ký: Ông Trần Văn C

Tiến trình đại hội:

8h00: Đại hội khai mạc

 • Ban tổ chức đại hội giới thiệu đại biểu tham dự
 • Chủ tịch công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2020-2023 báo cáo tình hình hoạt động của công đoàn cơ sở nhiệm kỳ qua
 • Thảo luận, góp ý vào báo cáo của chủ tịch công đoàn cơ sở
 • Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2020-2023 thông qua báo cáo kiểm điểm
 • Thảo luận, góp ý vào báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành công đoàn cơ sở
 • Đại hội bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2027
 • Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2027 ra mắt
 • Đại hội bế mạc

8h30: Chủ tịch công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2020-2023 báo cáo tình hình hoạt động của công đoàn cơ sở nhiệm kỳ qua

 • Báo cáo nêu rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của công đoàn cơ sở nhiệm kỳ qua.
 • Báo cáo nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2027.

9h30: Thảo luận, góp ý vào báo cáo của chủ tịch công đoàn cơ sở

 • Đại biểu được phát biểu ý kiến, góp ý vào báo cáo của chủ tịch công đoàn cơ sở.
 • Ban tổ chức tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu.

10h30: Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2020-2023 thông qua báo cáo kiểm điểm

 • Báo cáo kiểm điểm nêu rõ những ưu điểm, khuyết điểm trong hoạt động của ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ qua.
 • Báo cáo kiểm điểm nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2027.

11h30: Thảo luận, góp ý vào báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành công đoàn cơ sở

 • Đại biểu được phát biểu ý kiến, góp ý vào báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành công đoàn cơ sở.
 • Ban tổ chức tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu.

12h00: Đại hội bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2027

 • Đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2027.
 • Ban tổ chức kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.

12h30: Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2027 ra mắt

 • Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2027 ra mắt trước đại hội.

13h00: Đại hội bế mạc

 • Chủ tịch công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2027 phát biểu bế mạc đại hội.

Kết thúc đại hội

Một số lưu ý khi tổ chức đại hội công đoàn cơ sở:

 • Đại hội phải được tổ chức đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
 • Đại hội phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
 • Đại hội phải được tổ chức dân chủ, đúng quy trình, thủ tục.

Kịch bản đại hội công đoàn cơ sở trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Tùy theo tình hình thực tế của từng đơn vị mà có thể điều chỉnh kịch bản cho phù hợp.

Bình luận

Chưa có bình luận nào !