Dịch vụ là một hoạt động hoặc hành động mà người tiêu dùng, doanh nghiệp hoặc chính phủ sẵn sàng trả tiền. Các ví dụ bao gồm công việc của thợ cắt tóc, bác sĩ, luật sư, thợ cơ khí, ngân hàng, công ty bảo hiểm, v.v. Dịch vụ công là những dịch vụ mà toàn xã hội (nhà nước dân tộc, liên minh tài chính hoặc khu vực) chi trả. Bằng cách sử dụng các nguồn lực, kỹ năng, sự khéo léo và kinh nghiệm, nhà cung cấp dịch vụ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng dịch vụ. Dịch vụ có thể được định nghĩa là những hành động hoặc hoạt động vô hình mà nhà cung cấp dịch vụ cung cấp giá trị cho khách hàng. Bài viết từ chuyên mục Mekoong Wiki với nhiều thông tin hữu ích sau đây mà Siêu Thị Mekoong muốn gửi tới bạn đọc về Dịch Vụ là gì? Cách để xây dựng 1 dịch vụ thành công.

Dịch vụ là gì?

Dịch vụ là hoạt động kinh tế của con người nhằm thỏa mãn những nhu cầu của con người, xã hội, không tạo ra sản phẩm vật chất cụ thể nhưng tạo ra giá trị sử dụng nhất định. Dịch vụ có thể được phân thành nhiều loại khác nhau, tùy theo tiêu chí phân loại.

Dịch vụ là gì Mekoong

Phân loại dịch vụ theo đối tượng sử dụng

 • Dịch vụ tiêu dùng: là các dịch vụ phục vụ nhu cầu cá nhân và gia đình như: dịch vụ nhà hàng, khách sạn, du lịch, y tế, giáo dục,…
 • Dịch vụ sản xuất: là các dịch vụ phục vụ nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp như: dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông, tài chính, bảo hiểm,…
 • Dịch vụ công cộng: là các dịch vụ phục vụ nhu cầu chung của cộng đồng như: dịch vụ an ninh, quốc phòng, giáo dục, y tế,…

Phân loại dịch vụ theo đặc điểm cung ứng

 • Dịch vụ vô hình: là các dịch vụ không có hình dáng, kích thước, trọng lượng cụ thể như: dịch vụ giáo dục, y tế, tư vấn,…
 • Dịch vụ hữu hình: là các dịch vụ có hình dáng, kích thước, trọng lượng cụ thể như: dịch vụ vận tải, ăn uống,…

Phân loại dịch vụ theo tính chất cung ứng

 • Dịch vụ cá nhân: là các dịch vụ được cung ứng cho một cá nhân cụ thể như: dịch vụ cắt tóc, uốn tóc,…
 • Dịch vụ tập thể: là các dịch vụ được cung ứng cho một nhóm người cụ thể như: dịch vụ du lịch,…

Các dịch vụ hiện nay

Trong thời đại hiện nay, dịch vụ ngày càng phát triển và trở thành một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế. Các dịch vụ hiện nay rất đa dạng, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người.

Các dịch vụ hiện nay Mekoong

Dưới đây là một số dịch vụ phổ biến hiện nay:

 • Dịch vụ vận tải: là các dịch vụ vận chuyển hàng hóa, con người từ nơi này đến nơi khác. Các dịch vụ vận tải phổ biến hiện nay bao gồm: vận tải đường bộ, vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải đường hàng không.
 • Dịch vụ bưu chính viễn thông: là các dịch vụ chuyển phát thư từ, bưu phẩm, điện thoại, internet,… Các dịch vụ bưu chính viễn thông phổ biến hiện nay bao gồm: dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ viễn thông, dịch vụ internet,…
 • Dịch vụ tài chính, ngân hàng: là các dịch vụ cung cấp vốn, thanh toán, bảo hiểm,… Các dịch vụ tài chính, ngân hàng phổ biến hiện nay bao gồm: dịch vụ cho vay, dịch vụ thanh toán, dịch vụ bảo hiểm,…
 • Dịch vụ giáo dục: là các dịch vụ cung cấp kiến thức, kỹ năng cho con người. Các dịch vụ giáo dục phổ biến hiện nay bao gồm: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp,…
 • Dịch vụ y tế: là các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho con người. Các dịch vụ y tế phổ biến hiện nay bao gồm: khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh,…
 • Dịch vụ du lịch: là các dịch vụ phục vụ nhu cầu đi lại, tham quan, nghỉ dưỡng của con người. Các dịch vụ du lịch phổ biến hiện nay bao gồm: dịch vụ vận chuyển, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ tham quan,…

Ngoài ra, còn có rất nhiều dịch vụ khác như: dịch vụ tư vấn, dịch vụ giải trí, dịch vụ bảo vệ, dịch vụ môi trường,…

Vai trò của dịch vụ

Dịch vụ có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, xã hội. Cụ thể, dịch vụ có những vai trò sau:

Vai trò của dịch vụ Mekoong

 • Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế: Dịch vụ là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tỷ trọng dịch vụ trong GDP ngày càng tăng, thể hiện vai trò quan trọng của dịch vụ trong nền kinh tế.
 • Tạo ra việc làm: Dịch vụ tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. Theo thống kê, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực dịch vụ chiếm khoảng 60% tổng lao động xã hội.
 • Nâng cao chất lượng cuộc sống: Dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng của con người, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong thời đại hiện nay, dịch vụ ngày càng phát triển và trở thành một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế. Các dịch vụ ngày càng đa dạng.

Các đặc điểm của dịch vụ

Dịch vụ có những đặc điểm sau:

 • Vô hình: Dịch vụ không có hình dạng vật chất, không thể nhìn thấy, sờ thấy, nếm được, ngửi được hoặc nghe được.
 • Không tách rời khỏi nhà cung cấp: Dịch vụ thường được cung cấp bởi một cá nhân hoặc tổ chức cụ thể.
 • Không lưu giữ được: Dịch vụ được tiêu thụ ngay lập tức tại thời điểm cung cấp.
 • Không đồng nhất: Dịch vụ có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà cung cấp, thời gian, địa điểm và hoàn cảnh.
 • Không thể sở hữu: Dịch vụ không thể sở hữu như hàng hóa.

Các đặc điểm của dịch vụ Mekoong

Các phân loại dịch vụ

Dịch vụ có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, bao gồm:

 • Theo mức độ gắn bó với sản xuất: Dịch vụ có thể được phân thành dịch vụ sản xuất và dịch vụ tiêu dùng. Dịch vụ sản xuất là những dịch vụ được cung cấp cho các doanh nghiệp để hỗ trợ quá trình sản xuất, ví dụ như dịch vụ vận tải, dịch vụ tài chính, dịch vụ tư vấn. Dịch vụ tiêu dùng là những dịch vụ được cung cấp cho các cá nhân và hộ gia đình, ví dụ như dịch vụ ăn uống, dịch vụ giải trí, dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
 • Theo mục đích cung cấp: Dịch vụ có thể được phân thành dịch vụ công và dịch vụ tư nhân. Dịch vụ công là những dịch vụ được cung cấp bởi chính phủ, ví dụ như dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế, dịch vụ an ninh. Dịch vụ tư nhân là những dịch vụ được cung cấp bởi các doanh nghiệp, ví dụ như dịch vụ ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ du lịch.
 • Theo tính chất: Dịch vụ có thể được phân thành dịch vụ vô hình và dịch vụ hữu hình. Dịch vụ vô hình là những dịch vụ không có hình dạng vật chất, ví dụ như dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế, dịch vụ tư vấn. Dịch vụ hữu hình là những dịch vụ có hình dạng vật chất, ví dụ như dịch vụ ăn uống, dịch vụ giải trí, dịch vụ vận tải.

Cách để xây dựng 1 dịch vụ thành công

Dịch vụ thành công là dịch vụ đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của khách hàng, mang lại giá trị và lợi ích cho khách hàng, đồng thời mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Để xây dựng một dịch vụ thành công, cần thực hiện các bước sau:

Cách để xây dựng 1 dịch vụ thành công Mekoong

1. Xác định nhu cầu và mong muốn của khách hàng

Bước đầu tiên và quan trọng nhất là xác định nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Điều này có thể được thực hiện thông qua nghiên cứu thị trường, khảo sát khách hàng, hoặc phân tích dữ liệu khách hàng. Khi hiểu được nhu cầu và mong muốn của khách hàng, doanh nghiệp sẽ có thể xây dựng một dịch vụ đáp ứng được nhu cầu đó.

2. Định vị dịch vụ

Sau khi xác định nhu cầu và mong muốn của khách hàng, doanh nghiệp cần định vị dịch vụ của mình. Định vị dịch vụ là quá trình xác định vị trí của dịch vụ trong tâm trí của khách hàng. Dịch vụ cần được định vị sao cho khác biệt với các dịch vụ khác trên thị trường và đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của khách hàng mục tiêu.

3. Thiết kế dịch vụ

Khi đã xác định được nhu cầu và mong muốn của khách hàng, định vị dịch vụ, bước tiếp theo là thiết kế dịch vụ. Thiết kế dịch vụ bao gồm việc xác định các yếu tố cấu thành dịch vụ, chẳng hạn như:

 • Sản phẩm hoặc dịch vụ cốt lõi: Đây là những gì khách hàng nhận được trực tiếp từ dịch vụ. Ví dụ, đối với dịch vụ vận tải, sản phẩm hoặc dịch vụ cốt lõi là việc vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách.
 • Các dịch vụ bổ sung: Đây là những dịch vụ hỗ trợ cho sản phẩm hoặc dịch vụ cốt lõi. Ví dụ, đối với dịch vụ vận tải, các dịch vụ bổ sung có thể bao gồm dịch vụ giao hàng tận nơi, dịch vụ đóng gói, dịch vụ bảo hiểm hàng hóa,…
 • Hệ thống hỗ trợ: Đây là các yếu tố hỗ trợ cho việc cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như hệ thống nhân viên, hệ thống cơ sở vật chất, hệ thống thông tin,…

4. Triển khai dịch vụ

Sau khi thiết kế dịch vụ, doanh nghiệp cần triển khai dịch vụ. Triển khai dịch vụ bao gồm việc xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ, đào tạo nhân viên, và quảng bá dịch vụ.

5. Quản lý và cải tiến dịch vụ

Sau khi triển khai dịch vụ, doanh nghiệp cần quản lý và cải tiến dịch vụ. Quản lý dịch vụ bao gồm việc giám sát, đánh giá hiệu quả của dịch vụ và thực hiện các biện pháp cần thiết để cải thiện dịch vụ.

Các yếu tố cần thiết để xây dựng một dịch vụ thành công

Ngoài các bước trên, để xây dựng một dịch vụ thành công, doanh nghiệp cần chú ý đến các yếu tố sau:

Cac yeu to can thiet de xay dung mot dich vu thanh cong Mekoong

 • Chất lượng dịch vụ: Chất lượng dịch vụ là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của dịch vụ. Chất lượng dịch vụ được đánh giá dựa trên các yếu tố như:
  • Tính phù hợp: Dịch vụ đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của khách hàng.
  • Tính tin cậy: Dịch vụ được cung cấp một cách chính xác và đúng hẹn.
  • Tính đáp ứng: Dịch vụ được cung cấp một cách linh hoạt và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
  • Tính thân thiện: Dịch vụ được cung cấp một cách chu đáo và chuyên nghiệp.
  • Tính giá trị: Dịch vụ mang lại giá trị cho khách hàng.
 • Giá cả dịch vụ: Giá cả dịch vụ cần phù hợp với chất lượng dịch vụ và khả năng chi trả của khách hàng.
 • Chiến lược Marketing: Chiến lược Marketing cần được triển khai hiệu quả để thu hút khách hàng và quảng bá dịch vụ.
 • Chất lượng nhân viên: Nhân viên là những người trực tiếp cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Do đó, chất lượng nhân viên là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng dịch vụ. Nhân viên cần được đào tạo bài bản, có thái độ phục vụ tốt và có khả năng giải quyết vấn đề.
 • Hệ thống quản lý dịch vụ: Hệ thống quản lý dịch vụ cần được xây dựng khoa học và hiệu quả để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ được thực hiện một cách trơn tru và hiệu quả.
 • Sự đổi mới: Dịch vụ cần được đổi mới thường xuyên để đáp ứng được nhu cầu thay đổi của khách hàng.

Kết luận

Dịch vụ là một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế, xã hội và đời sống của con người. Dịch vụ có vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo ra việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bình luận

[viweb_comments_template]