Thực hiện là một thuật ngữ quan trọng trong tiếng Việt, đồng nghĩa với việc thực sự thực hiện một công việc, một kế hoạch hay một nhiệm vụ nào đó. Để thực hiện một điều gì đó thành công, chúng ta cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kiên nhẫn và quyết tâm. Bài viết từ chuyên mục Mekoong Wiki với nhiều thông tin hữu ích sau đây mà Siêu Thị Mekoong muốn gửi tới bạn đọc về Thực Hiện Là Gì? Trong Tiếng Việt Có Ý Nghĩa Gì?

Thực Hiện Là Gì Trong Tiếng Việt Có Ý Nghĩa Gì Mekoong (1)

Thực Hiện Là Gì?

Thực hiện là một động từ phổ biến trong tiếng Việt, mang nhiều ý nghĩa và đóng vai trò quan trọng trong đời sống. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết ý nghĩa và vai trò của từ “thực hiện” trong các lĩnh vực khác nhau.

1. Định nghĩa:

 • Theo từ điển: “Thực hiện” là làm cho thành sự thật, biến ý tưởng, kế hoạch thành hành động cụ thể.
 • Theo nghĩa rộng: “Thực hiện” là hoàn thành một nhiệm vụ, một công việc được giao phó.

2. Phân loại các nghĩa của “thực hiện”:

 • Thực hiện một hành động: Ví dụ: “Thực hiện động tác hít thở.”
 • Thực hiện một kế hoạch: Ví dụ: “Thực hiện kế hoạch kinh doanh.”
 • Thực hiện một lời hứa: Ví dụ: “Thực hiện lời hứa với bạn bè.”
 • Thực hiện một nghĩa vụ: Ví dụ: “Thực hiện nghĩa vụ công dân.”
 • Thực hiện một chức năng: Ví dụ: “Trái tim thực hiện chức năng bơm máu.”

3. Vai trò của “thực hiện”:

 • Là cầu nối giữa ý tưởng và hành động: “Thực hiện” giúp biến những ý tưởng, kế hoạch thành hiện thực.
 • Là thước đo thành công: “Thực hiện” giúp đánh giá mức độ hoàn thành của một nhiệm vụ, công việc.
 • Là động lực phát triển: “Thực hiện” giúp con người đạt được mục tiêu, khẳng định bản thân.

4. Ví dụ sử dụng:

 • “Học tập cần thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả.”
 • “Doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp để bảo vệ môi trường.”
 • “Chính phủ cần thực hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo.”
 • “Mỗi người cần thực hiện tốt nghĩa vụ của bản thân.”

Thực Hiện Trong Tiếng Việt Có Ý Nghĩa Gì?

Từ “thực hiện” đóng vai trò quan trọng trong tiếng Việt, mang nhiều ý nghĩa và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết ý nghĩa, vai trò và cách sử dụng từ “thực hiện” hiệu quả.

1. Định nghĩa:

 • Theo từ điển: “Thực hiện” có nghĩa là biến ý tưởng, kế hoạch thành hành động cụ thể, làm cho thành sự thật.
 • Theo nghĩa rộng: “Thực hiện” là hoàn thành một nhiệm vụ, công việc được giao phó.

3. Vai trò:

 • Cầu nối ý tưởng và hành động: Biến ý tưởng, kế hoạch thành hiện thực.
 • Thước đo thành công: Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, công việc.
 • Động lực phát triển: Giúp con người đạt được mục tiêu, khẳng định bản thân.

Các Từ Đồng Nghĩa Với Từ “Thực Hiện”

Từ “thực hiện” là một từ ngữ phổ biến trong tiếng Việt, được sử dụng để biểu thị hành động biến ý tưởng, kế hoạch thành hiện thực. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các từ đồng nghĩa với từ “thực hiện”, giúp bạn sử dụng ngôn ngữ phong phú và chính xác hơn.

1. Phân loại các từ đồng nghĩa:

 • Từ đồng nghĩa hoàn toàn:
  • Hoàn thành: Ví dụ: “Hoàn thành nhiệm vụ được giao.”
  • Làm cho thành sự thật: Ví dụ: “Biến ước mơ thành sự thật.”
 • Từ đồng nghĩa gần nghĩa:
  • Thi hành: Ví dụ: “Thi hành luật pháp.”
  • Thực thi: Ví dụ: “Thực thi kế hoạch kinh doanh.”
  • Áp dụng: Ví dụ: “Áp dụng kiến thức vào thực tế.”
  • Triển khai: Ví dụ: “Triển khai dự án mới.”
  • Hoàn tất: Ví dụ: “Hoàn tất thủ tục đăng ký.”
  • Góp phần: Ví dụ: “Góp phần vào sự phát triển chung.”
  • Củng cố: Ví dụ: “Củng cố niềm tin vào bản thân.”
  • Phát triển: Ví dụ: “Phát triển ý tưởng kinh doanh.”

Các Cụm Từ Có Chứa Từ “Thực Hiện”

Từ “thực hiện” là một từ ngữ phổ biến trong tiếng Việt, được sử dụng để biểu thị hành động biến ý tưởng, kế hoạch thành hiện thực. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các cụm từ có chứa từ “thực hiện”, giúp bạn sử dụng ngôn ngữ phong phú và chính xác hơn.

1. Phân loại các cụm từ:

 • Cụm từ chỉ mục đích:
  • Thực hiện để: Ví dụ: “Học tập thực hiện để đạt được kiến thức.”
  • Nhằm thực hiện: Ví dụ: “Hoạt động này nhằm thực hiện mục tiêu chung.”
  • Với mục đích thực hiện: Ví dụ: “Công ty tổ chức hội thảo với mục đích thực hiện chiến lược kinh doanh mới.”
 • Cụm từ chỉ hành động:
  • Thực hiện hành động: Ví dụ: “Thực hiện hành động cứu hộ.”
  • Thực hiện nhiệm vụ: Ví dụ: “Cảnh sát thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh.”
  • Thực hiện kế hoạch: Ví dụ: “Doanh nghiệp thực hiện kế hoạch phát triển.”
 • Cụm từ chỉ kết quả:
  • Thực hiện thành công: Ví dụ: “Dự án đã thực hiện thành công.”
  • Thực hiện tốt: Ví dụ: “Học sinh thực hiện tốt bài tập.”
  • Thực hiện đầy đủ: Ví dụ: “Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.”

Bình luận

[viweb_comments_template]