Đại hội chi bộ là cuộc họp toàn thể đảng viên trong chi bộ để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ, thảo luận, thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ mới, đồng thời bầu ra Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ mới. Bài viết từ chuyên mục Chia Sẻ Hay với nhiều thông tin hữu ích sau đây mà Siêu Thị Mekoong muốn gửi tới bạn đọc về Đại hội chi bộ là gì? Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ 2022- 2025 Gồm Những Gì?

Đại hội chi bộ là gì Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ 2022- 2025 Gồm Những Gì Mekoong (1)

Đại hội chi bộ là sinh hoạt chính trị quan trọng của chi bộ, là dịp để đảng viên giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại hội chi bộ là gì?

Đại hội chi bộ là cuộc họp của toàn thể đảng viên của chi bộ. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên, các nhiệm vụ công tác của chi bộ, tổng kết kinh nghiệm, thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác, chương trình hành động của chi bộ trong nhiệm kỳ mới, bầu Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ mới.

Đại hội chi bộ là gì?

Đại hội được tổ chức 5 năm một lần, có thể triệu tập đại hội sớm hơn hoặc muộn hơn theo Nghị quyết của Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ cấp trên hoặc theo yêu cầu của ít nhất 1/3 tổng số đảng viên trong chi bộ.

Đại hội chi bộ gồm 4 kỳ họp:

 • Kỳ họp thứ nhất: bầu đoàn chủ tịch đại hội, thông qua nội quy đại hội, thông qua báo cáo chính trị, thông qua báo cáo kiểm tra và đánh giá Ủy ban Kiểm tra chi bộ.
 • Kỳ họp thứ hai: thông qua báo cáo tài chính, thông qua báo cáo công tác chính của chi bộ, thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ công tác, chương trình hành động của chi bộ trong nhiệm kỳ mới.
 • Kỳ họp thứ ba: bầu Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ mới.
 • Kỳ họp thứ tư: tổng kết đại hội, thông qua Nghị quyết đại hội.

Đại hội chi bộ là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của chi bộ. Đại hội đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên, các nhiệm vụ công tác của chi bộ, tổng kết kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác, chương trình hành động của chi bộ trong nhiệm kỳ mới, bầu Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ mới sẽ đưa chi bộ vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại Hội Chi Bộ Khi Nào Được Diễn Ra Khi Nào?

Đại hội Chi bộ được diễn ra khi nào? Đại hội Chi bộ là cuộc họp cao nhất của Chi bộ. Đại hội Chi bộ được tổ chức định kỳ 5 năm một lần. Đại hội Chi bộ có nhiệm vụ:

Đại Hội Chi Bộ Khi Nào Được Diễn Ra Khi Nào?

 • Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua.
 • Xác định phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.
 • Bầu Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ mới.

Đại hội Chi bộ được diễn ra vào thời điểm phù hợp với tình hình cụ thể của Chi bộ, thông thường là vào quý IV của năm cuối nhiệm kỳ. Thời gian cụ thể của Đại hội Chi bộ do Ban chấp hành Chi bộ quyết định.

Để chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ, Ban chấp hành Chi bộ phải thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 • Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, bao gồm những thành tựu đạt được, những khó khăn gặp phải và những nguyên nhân dẫn đến khó khăn.
 • Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới, bao gồm các mục tiêu cụ thể, các giải pháp để đạt được các mục tiêu đó và các nguồn lực cần thiết để thực hiện các giải pháp đó.
 • Đề cử Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ mới.
 • Chuẩn bị các tài liệu, báo cáo cần thiết cho Đại hội Chi bộ.

Đại hội Chi bộ được tổ chức theo quy chế của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội Chi bộ gồm có các đại biểu được bầu ra từ các chi bộ trực thuộc. Đại hội Chi bộ do Ban chấp hành Chi bộ chủ trì.

Đại hội Chi bộ diễn ra thành công khi đạt được các mục tiêu sau:

 • Đánh giá đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua.
 • Xác định đúng phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.
 • Bầu được Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ mới đủ năng lực, phẩm chất và uy tín.

Đại hội Chi bộ là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của Chi bộ. Đại hội Chi bộ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, xác định phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới và lựa chọn những người đủ năng lực, phẩm chất và uy tín để lãnh đạo Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

Xem thêm: 

Báo Giá quà tặng đại hội chi bộ đảng, công đoàn, phụ nữ, cổ đông, mặt trận, cổ đông ấn tượng độc đáo và ý nghĩa

Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ 2022- 2025 Gồm Những Gì?

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 là đại hội quan trọng nhất của chi bộ trong nhiệm kỳ 5 năm. Đại hội này đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kiểm điểm và thảo luận các vấn đề về công tác tổ chức, phối hợp để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đại hội sẽ bầu ra Ban chấp hành chi bộ mới và Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng chủ trương của Đảng.

Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ 2022- 2025 Gồm Những Gì?

Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ 2022- 2025 Gồm Những Gì?

Nội dung chính của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 bao gồm:

 • Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chủ yếu của chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2022.
 • Tình hình thực hiện quy chế, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên.
 • Thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2022.
 • Xem xét, đánh giá đội ngũ cán bộ, đảng viên, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ trí thức và đội ngũ công nhân viên chức có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt.
 • Bầu ra Ban chấp hành chi bộ mới nhiệm kỳ 2022-2025 và Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 là sự kiện quan trọng đối với chi bộ, đánh dấu sự chuyển giao nhiệm kỳ, đồng thời là sự kiện trọng đại của toàn Đảng, toàn dân ta.

Các Đại Hội Chi Bộ Được Thành Lập Hiện Nay

Các đại hội chi bộ thường được diễn ra trong năm với mục đích chính là đánh giá tình hình hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tiếp theo, đồng thời bầu ra cấp ủy chi bộ mới.

Các Đại Hội Chi Bộ Được Thành Lập Hiện Nay

Các Đại Hội Chi Bộ Được Thành Lập Hiện Nay

Đại hội chi bộ là một trong những hoạt động quan trọng nhất của chi bộ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới. Đại hội chi bộ hiện nay được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện với sự tham gia của toàn thể đảng viên trong chi bộ. Thành phần đại biểu tham dự đại hội chi bộ gồm 2 loại: đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết. Người đại biểu chính thức là đảng viên đủ tư cách tham dự đại hội, được chi bộ tín nhiệm bầu ra. Người đại biểu dự khuyết là đảng viên đủ tư cách tham dự đại hội, tuy nhiên chỉ có thể tham dự các phiên họp của đại hội mà chưa có quyền biểu quyết.

Quy trình thành lập đại hội chi bộ

Để thành lập đại hội chi bộ, cần trải qua một số bước sau:

 1. Ban chấp hành chi bộ tổ chức họp để quyết định về việc thành lập đại hội chi bộ.
 2. Ban chấp hành chi bộ thành lập Ban chỉ đạo đại hội chi bộ.
 3. Ban chỉ đạo đại hội chi bộ tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ.
 4. Ban chỉ đạo đại hội chi bộ tổ chức họp chi bộ để thông qua kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ.
 5. Ban chỉ đạo đại hội chi bộ tiến hành chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đại hội chi bộ, bao gồm:
 • Danh sách đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết tham dự đại hội chi bộ.
 • Báo cáo chính trị của ban chấp hành chi bộ.
 • Báo cáo tài chính của ban chấp hành chi bộ.
 • Báo cáo kiểm tra của ban kiểm tra chi bộ.
 • Báo cáo của các tổ chức quần chúng trong chi bộ.
 • Các tài liệu khác cần thiết cho đại hội chi bộ.
 1. Ban chỉ đạo đại hội chi bộ tổ chức tiến hành đại hội chi bộ theo kế hoạch đã được thông qua.
 2. Sau khi đại hội chi bộ kết thúc, ban chấp hành chi bộ mới được bầu sẽ tổ chức họp để kiện toàn lại ban chấp hành chi bộ và các tổ chức quần chúng trong chi bộ.

Vai trò của đại hội chi bộ

Đại hội chi bộ có vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá kết quả hoạt động của chi bộ, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới. Qua đại hội chi bộ, đảng viên trong chi bộ có thể đánh giá chính xác những ưu điểm, khuyết điểm của chi bộ, từ đó đưa ra những biện pháp khắc phục kịp thời. Đồng thời, đại hội chi bộ cũng là dịp để đảng viên trong chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến hoạt động của chi bộ, từ đó giúp nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ.

Hướng Dẫn Tổ Chức Các Đại Hội Chi Bộ Được Diễn Ra 2024

Hướng Dẫn Tổ Chức Các Đại Hội Chi Bộ Được Diễn Ra 2024

Hướng dẫn tổ chức các đại hội chi bộ được diễn ra năm 2024

I. Những công việc chung

 1. Xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội:
 2. Thành lập ban chỉ đạo đại hội.
 3. Xác định ngày, giờ, địa điểm tổ chức và số đại biểu tham dự đại hội.
 4. Xây dựng chương trình, nội dung đại hội và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban chỉ đạo.
 1. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đại hội:
 2. Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí hội trường, sắp xếp chỗ ngồi cho đại biểu.
 3. Thiết bị âm thanh, ánh sáng và ghi âm, ghi hình đại hội. -Chuẩn bị các tài liệu cần thiết như báo cáo chính trị, báo cáo tài chính, báo cáo kiểm tra đảng bộ, chương trình hành động, danh sách ứng cử viên vào ban chấp hành chi bộ, danh sách biểu quyết, thùng phiếu…

II. Kiểm tra trước đại hội

 • Kiểm tra các chi bộ đã thành lập ban chỉ đạo đại hội theo quy định.
 • Số liệu báo cáo về dân số, đảng viên, các ban ngành đoàn thể theo thống kê thực tế của chi bộ.
 • Đại biểu dự đại hội được triệu tập đúng quy định, phù hợp với số lượng, cơ cấu.
 • Danh sách đại biểu hợp lệ theo tiêu chuẩn quy định và được thông báo công khai.
 • Đánh giá, xếp loại đảng viên được thực hiện trên cơ sở dân chủ, khách quan, công khai.
 • Quy trình chuẩn bị đại hội được thực hiện theo đúng quy định.

III. Trong quá trình diễn ra đại hội

 1. Khai mạc đại hội:
 2. Đọc diễn văn khai mạc đại hội.
 3. Thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca.
 4. Báo cáo tổng hợp của đảng ủy về công tác chuẩn bị đại hội bao gồm cả công tác kiểm tra.
 5. Báo cáo về nhiệm kỳ hoàn thành của chi bộ qua các nhiệm kỳ.
 1. Báo cáo tổng kết tại đại hội:
 2. Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết trong nhiệm kỳ vừa qua.
 3. Báo cáo tổng hợp phản biện, chất vấn của các đại biểu đối với báo cáo tình hình.
 1. Báo cáo thảo luận tại đại hội:
 2. Các đại biểu lần lượt trình bày ý kiến thảo luận, tham gia đóng góp tại đại hội.
 3. Báo cáo ý kiến, kiến nghị của đại hội theo từng nội dung kết hợp giữa triệu tập online và offline
 1. Bầu cử tại đại hội:
 2. Bầu cử bí thư, phó bí thư và các ủy viên ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ mới.
 3. Bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
 1. Bế mạc đại hội:
 2. Công bố kết quả bầu cử.
 3. Bàn giao trách nhiệm giữa ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ cũ và nhiệm kỳ mới.
 4. Đọc diễn văn bế mạc đại hội.

IV. Sau đại hội

 1. Tổng kết, rút kinh nghiệm:
 2. Tổ chức họp để đánh giá kết quả đại hội và rút ra những bài học kinh nghiệm.
 3. Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội.
 1. Thực hiện nghị quyết đại hội:
 2. Ban chấp hành chi bộ mới được bầu phải nhanh chóng triển khai thực hiện nghị quyết đại hội.
 3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh.
 4. Chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể để xây dựng và thực hiện chương trình hành động của chi bộ.

Theo quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam, đại hội chi bộ phải được tổ chức một cách dân chủ, công khai, và tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ. Quá trình tổ chức đại hội chi bộ thường trải qua các bước chính như sau:

 1. Chuẩn bị:
  • Chi bộ tiến hành thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung của đại hội chi bộ đến toàn thể đảng viên.
  • Cấp ủy chi bộ thành lập ban tổ chức đại hội chi bộ gồm những đảng viên có năng lực, trình độ, uy tín để phụ trách việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nội dung báo cáo, danh sách đại biểu, quy chế đại hội, vv.
  • Ban tổ chức đại hội chi bộ tiến hành kiểm tra lại danh sách đảng viên của chi bộ, bổ sung đảng viên mới, xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật đảng, vv.
  • Chi bộ tiến hành tổ chức các buổi sinh hoạt của đảng viên nhằm giới thiệu các ứng cử viên cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ mới, tiếp thu ý kiến của đảng viên về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.
 1. Tổ chức đại hội chi bộ:
  • Đại hội chi bộ được bắt đầu bằng lễ khai mạc long trọng, có sự tham dự của các đại biểu đảng viên, cấp ủy cấp trên, khách mời, vv.
  • Đại hội sẽ nghe báo cáo về tình hình hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, thảo luận, đóng góp ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, bầu ra cấp ủy chi bộ mới.
  • Đại hội sẽ kết thúc bằng lễ bế mạc trang trọng, thông qua nghị quyết đại hội, tuyên bố thành lập cấp ủy chi bộ mới.
 1. Thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ:
  • Sau khi đại hội chi bộ kết thúc, cấp ủy chi bộ mới sẽ triển khai thực hiện các nghị quyết của đại hội.
  • Cấp ủy chi bộ mới sẽ họp định kỳ để đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của đại hội, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, vv.
  • Cấp ủy chi bộ mới sẽ tổ chức các buổi sinh hoạt của đảng viên nhằm tuyên truyền, quán triệt tinh thần và nội dung các nghị quyết của đại hội đến toàn thể đảng viên.

Các đại hội chi bộ thường được diễn ra trong năm là một hoạt động quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm tăng cường đoàn kết thống nhất trong chi bộ, phát huy tinh thần dân chủ, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ.

Nhiệm Vụ Đại Hội Chi Bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam 2024

Đại hội chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2024 là một sự kiện trọng đại đối với các đảng viên và quần chúng nhân dân trong toàn quốc, là dịp đánh giá và tổng kết những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ tới. Chi bộ là tổ chức cơ sở của Đảng Cộng sản Việt Nam, do đó, nhiệm vụ của đại hội chi bộ năm 2024 mang ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng ở cơ sở.

Nhiem Vu Dai Hoi Chi Bo Dang Cong San Viet Nam 2024 Tai Nhiem Ky 2020 2025 Mekoong

Nhiệm vụ đầu tiên của đại hội chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2024 là đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Chi bộ cần tổng kết những thành tựu đã đạt được, chỉ ra những khó khăn, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm để làm cơ sở cho việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Đây là cơ sở quan trọng để chi bộ tiếp tục phát huy những thành tựu, khắc phục những hạn chế và xây dựng kế hoạch phát triển trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Nhiệm vụ thứ hai của đại hội chi bộ là lựa chọn phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ tới. Chi bộ cần căn cứ vào tình hình thực tế, xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, đồng thời đề ra những giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó. Những nhiệm vụ được xác định phải bám sát vào yêu cầu phát triển của kinh tế – xã hội địa phương, đảm bảo sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của quần chúng nhân dân.

Nhiệm vụ thứ ba của đại hội chi bộ là bầu ra ban chấp hành chi bộ mới. Ban chấp hành chi bộ là cơ quan lãnh đạo của chi bộ, có nhiệm vụ cụ thể hóa các nghị quyết của đại hội chi bộ, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ vững mạnh và phát triển chi bộ theo hướng ngày càng tốt hơn. Các đại biểu tham dự đại hội chi bộ cần cân nhắc lựa chọn những người có năng lực, uy tín, nhiệt tình với công việc và có đủ tâm huyết để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhiệm vụ thứ tư của đại hội chi bộ là thông qua chương trình hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ tới. Chương trình hoạt động của chi bộ là văn bản pháp lý quan trọng, có tác dụng ràng buộc đối với toàn thể đảng viên chi bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chương trình hoạt động phải thể hiện rõ mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng, giải pháp và các hoạt động cụ thể cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đại hội chi bộ cần thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện chương trình hoạt động, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế.

Nhiệm vụ cuối cùng của đại hội chi bộ là thông qua nghị quyết đại hội. Nghị quyết đại hội là văn bản quan trọng, có giá trị pháp lý, có tác dụng ràng buộc đối với toàn thể đảng viên chi bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nghị quyết đại hội bao gồm các nội dung: đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ tới, chương trình hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ tới và danh sách ban chấp hành chi bộ mới.Nghị quyết Đại hội chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam 2024 có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng ở cơ sở, tạo cơ sở cho việc hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

Bình luận

[viweb_comments_template]