Bộ 02 đôi đũa sứ dưỡng sinh 24.4cm – Màu hồng pastel Quà Tặng Gốm Sứ