Bình Đựng Sốt 295ml – G027

Liên hệ đặt hàng

Bình Gia Vị 235ml – TA008PL

Liên hệ đặt hàng

Bình Gia Vị 320ml – TA009PL

Liên hệ đặt hàng

Bình Gia Vị 350ml – TA007PL

Liên hệ đặt hàng

Bình Gia Vị 450ml – TA010PL

Liên hệ đặt hàng

Bình Hoa 16cm – V002 sứ CK

39.120 VNĐ

Bình Hoa Nhỏ 11.5cm – V003 sứ CK

39.120 VNĐ

Bình Hoa Nhỏ 13cm – V001

Liên hệ đặt hàng

Bình Không Chữ 140ml – TA006PL sứ CK

45.000 VNĐ

Bình Sữa (G) 150ml – G32

Liên hệ đặt hàng

Bình Sữa (G) 165ml – G26

Liên hệ đặt hàng

Bình Sữa (G) 240ml – G014

Liên hệ đặt hàng

Bình Sữa (G) 240ml – G33

Liên hệ đặt hàng

Bình Sữa (G) 370ml – G34

Liên hệ đặt hàng

Bình Sữa (G) 385ml – G25

Liên hệ đặt hàng

Bình Sữa 105ml – G012 sứ CK

23.640 VNĐ

Bình Sữa 210ml – G013 sứ CK

25.800 VNĐ

Bình Sữa 260ml – CM006

Liên hệ đặt hàng

Bình Sữa 35ml – G011 sứ CK

22.200 VNĐ

Bình Sữa 700ml – G35 sứ CK

67.920 VNĐ

Chén 11.5cm – A45411

Liên hệ đặt hàng

Chén Chấm Nước Tương – TA4901

14.040 VNĐ

Chén Chấm Tròn Không Viền 9cm – TA39

Liên hệ đặt hàng

Chén Chấm Tròn Viền Vành 9cm – TA390321

Liên hệ đặt hàng

Chén Chấm Vuông 11.5x9cm – TA15202

Liên hệ đặt hàng

Chén cơm 4.5 – A45417 sứ CK (trắng – in logo theo yêu cầu)

17.880 VNĐ

Chén Cơm Loe 11cm – TA99 sứ CK (trắng – in logo theo yêu cầu)

15.480 VNĐ

Chén Cơm Tròn 11.5cm – TA8901 sứ CK (trắng – in logo theo yêu cầu)

16.200 VNĐ

Chén Cơm Tròn 11.5cm – TA8903 sứ CK (trắng – in logo theo yêu cầu)

17.160 VNĐ

Chén Cơm Tròn 11cm – TA89 sứ CK (trắng – in logo theo yêu cầu)

15.480 VNĐ

Chén Sup 12.5cm – TA288

Liên hệ đặt hàng

Chén Sup 130ml – TA4301

Liên hệ đặt hàng

Chén Sup 13cm – TA52403

Liên hệ đặt hàng

Chén Súp Loe 10cm – TA59 Sứ CK

14.760 VNĐ

Chén Sup Sọc 10cm – A40417

Liên hệ đặt hàng

Chén Sup Sọc 12.5cm – A50417

Liên hệ đặt hàng

Chén Sup Sọc 13.5cm – A55417

Liên hệ đặt hàng

Chén Súp Tròn 10cm – TA69 sứ CK

14.760 VNĐ

Chén Sup Vành 10.5x5cm – TA690321

Liên hệ đặt hàng

Chén Sup Vành 11.5×5.5cm – TA890321

Liên hệ đặt hàng

Chén Sup Vành 11.5x5cm – TA790321

Liên hệ đặt hàng

Chén Thuyền 11×7.5cm – CB3900

Liên hệ đặt hàng

Chén Thuyền 13x9cm – CB5900

Liên hệ đặt hàng

Chén Thuyền 14x10cm – CB8900

Liên hệ đặt hàng

Chén Tương – A35417 Sứ CK

16.080 VNĐ

Chén Tương Cao Viền 9×4.5cm – TA490321

Liên hệ đặt hàng

Chén Vuông 4 Cạnh 11cm – SQ99 sứ CK

18.840 VNĐ

Chén Vuông 9.5cm – SQ59

Liên hệ đặt hàng

Chén Vuông SQL 10cm – SQL6900

Liên hệ đặt hàng

Chén Vuông SQL 11cm – SQL8900

Liên hệ đặt hàng
Contact Me on Zalo