Nồi Gia Dụng mekoong (Facebook Post) 1

Nồi bột tráng sứ ELMICH 16cm màu vàng

Chảo Inox chống dính ELMICH 26cm

Chảo Inox chống dính ELMICH 20cm

Chảo Inox chống dính 3 đáy MaxB EL-3767 size 24cm

Chảo Inox chống dính 3 đáy MaxB EL-3766 size 20cm

Chảo Inox chống dính 3 đáy MaxB EL-3765 size 16cm

Chảo Inox chống dính 3 đáy MaxA EL-3760 size 16cm

Chảo Inox chống dính 3 đáy MaxA EL-3761 size 20cm

Chảo Inox chống dính 3 đáy MaxA EL-3762 size 24cm

Chảo Inox cao cấp 2 lớp đáy liền Tri-Max 28cm

Chảo Inox cao cấp 2 lớp đáy liền Tri-Max 26cm

Chảo Inox cao cấp 2 lớp đáy liền Tri-Max 24cm

Chảo Inox 2 lớp cao cấp đáy liền Tri-max XS EL-3751 size 20cm

Nồi Inox cao cấp 3 lớp đáy liền Tri-Max 18cm

Nồi Inox cao cấp 3 lớp đáy liền Tri-Max 20cm

Nồi Inox cao cấp 3 lớp đáy liền Tri-Max 24cm

Nồi Inox cao cấp 3 lớp đáy liền Tri-Max 26cm

Nồi Inox cao cấp 3 lớp đáy liền Tri-Max 28cm

Nồi hấp ELMICH Inox 304 Red Velvet 28cm EL0979

Nồi inox 304 Elmich Praha 18cm EL3277

Nồi inox 304 Elmich Praha 20cm EL3278

Nồi inox 304 Elmich Praha 22cm EL3279

Nồi inox 304 Elmich Praha 26cm EL3281

Xoong Elmich inox 304 TUPELO 18cm EL0789

Xoong Elmich inox 304 TUPELO 20cm EL0790

Xoong Elmich inox 304 TUPELO 24cm EL0791

Xoong inox 304 AMADIS 18cm

Xoong inox 304 AMADIS 20cm

Xoong inox 304 AMADIS 22cm

Xoong inox 304 AMADIS 24cm

0879.07.17.27