Chén chấm 10 cm – Jasmine – Chim Lạc

15.400 VNĐ

Chén chấm 10.5 cm – Mẫu Đơn IFP – Chỉ Vàng

25.300 VNĐ

Chén chấm 10.5 cm – Mẫu Đơn IFP – Thanh Trúc

30.800 VNĐ

Chén chấm 10.5 cm – Mẫu Đơn IFP – Trắng Ngà

18.700 VNĐ

Chén chấm 10.5 cm – Sen IFP – Chỉ Bạch Kim

28.600 VNĐ

Chén chấm 10.5 cm – Sen IFP – Trắng Ngà

18.700 VNĐ

Chén chấm 10.5 cm – Sen Màu

46.200 VNĐ

Chén chấm 7 cm – Jasmine – Chỉ Xanh Lá

13.200 VNĐ

Chén chấm 7 cm – Tulip Ngà – Chỉ Vàng

18.700 VNĐ

Chén chấm 7 cm – Tulip Ngà – Hoàng Yến

37.400 VNĐ

Chén chấm 7 cm – Tulip Ngà – Ngân Sa

27.500 VNĐ

Chén chấm 7 cm – Tulip Trắng – Trống Đồng

110.000 VNĐ

Chén chấm 7.8 cm – Camellia – Trắng

16.200 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Camellia – Kết Duyên

38.880 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Camellia – Lá Xanh

31.320 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Camellia – Quả Chanh

25.920 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Camellia – Quả Ngọt

25.920 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Camellia – Trắng

17.280 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Daisy – Bóng Bay

28.080 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Daisy – Cỏ Tím

22.680 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Daisy – Hồng Mai

22.680 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Daisy IFP – Chỉ Vàng

15.400 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Daisy IFP – Hoàng Mai

18.700 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Daisy IFP – Hồng Đào

18.700 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Daisy IFP – Trắng Ngà

12.100 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Jasmine – Chỉ Xanh Lá

16.500 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Jasmine – Chim Lạc

18.700 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Jasmine – Hoa Hồng

36.720 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Jasmine – Hoa Hồng Đen khắc nổi

77.760 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Jasmine – Hoa May Mắn

19.800 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Jasmine – Phước Lộc Thọ

24.840 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Jasmine – Thiên Tuế

36.720 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Jasmine – Thiên Tuế Xanh khắc nổi

77.760 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Jasmine – Thôn Dã

20.900 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Jasmine – Tích Tuyết Thảo

20.900 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Jasmine – Tứ Quý

20.900 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Jasmine – Vinh Quy Nhạt

23.760 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Jasmine IFP – Anh Túc

18.700 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Jasmine IFP – Chỉ Vàng

24.840 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Jasmine IFP – Trắng Ngà

12.100 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Jasmine IFP – Việt Quất

18.700 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Tulip Ngà – Chỉ Bạch Kim

22.000 VNĐ

Chén chấm 9 cm – Tulip Ngà – Chỉ Vàng

22.000 VNĐ

Chén Chấm 9cm – Jasmine – Trắng

14.040 VNĐ

Chén cơm 10.5 cm – Camellia – Quả Ngọt

51.840 VNĐ

Chén cơm 10.5 cm – Camellia – Trắng

33.480 VNĐ

Chén cơm 11.5 cm – Đài Các – Chỉ Bạch Kim

149.040 VNĐ

Chén cơm 11.5 cm – Đài Các – Trang trí Bạch Kim

225.720 VNĐ

Chén cơm 11.5 cm – Daisy – Bóng Bay

56.160 VNĐ

Chén cơm 11.5 cm – Daisy – Cỏ Tím

50.760 VNĐ
Contact Me on Zalo