Màu : Xanh  , Đỏ ,  Đen

Đóng gói :10 cây/hộp; 72 hộp/thùng; 720 c