Màu Sắc : 10 màu

Đóng gói : 10 hộp/lốc, 16 lốc/thùng, 160 hộp